O nas

Świat materiałów wykończeniowych dzięki produktom takim jak KOREK NATURALNY i DREWNO EGZOTYCZNE wzbogacił się o naturalną doskonałość.

Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów sukcesywnie od momentu powstania w 1999 roku udoskonala swoją ofertę w taki sposób aby zabezpieczyć nawet najbardziej wyrafinowane oczekiwania naszych klientów.

Obecnie prezentowana przez nas oferta jest wynikiem szczegółowych analiz, które pozwoliły nam na wyselekcjonowanie produktów najwyższej jakości przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich naturalnych właściwości.


czytaj więcej

Korek pozyskuje się z dębów korkowych (w systematyce biologicznej Quercus suber L. ), gdyż tylko one wytwarzają korę o jednolitej budowie.

Korek jako surowiec do produkcji znany jest od czasów prehistorycznych. Najstarsza skamieniałość korka znaleziona została w Portugalii, w dolinie Tagu i jej wiek oblicza się na około dziesięć milionów lat. Głównym wyrobem z korka są zatyczki do butelek, które stanowią ok. 55% całego eksportu produktów korkowych. Ale materiał ten stosowany jest też w bardzo wielu innych branżach przemysłowych.


otwórz

Korek jest nazwą potocznie nadaną tkance korkowej formowanej przez drzewa dębów korkowych. Jest to tkanka roślinna zbudowana z martwych mikrokomórek o wyglądzie czternastościennych wielościanów, z przestrzeniami międzykomórkowymi całkowicie wypełnionymi gazową mieszaniną o składzie prawie identycznym jak powietrze. Jeden cm3 tkanki korkowej zawiera ponad 40 milionów takich czternastościennych komórek. Materiał, z którego zbudowana jest komórka, to: 45% suberyny, 27% lignin, 12% celulozy i polysacharydów, 6% taniny, 5% wosku oraz 5% innych substancji.

Surowiec korkowy jest dość zróżnicowany, a skala tej różnorodności jest szeroka i uzależniona od różnych czynników wpływających na drzewo przez cały okres jego życia. Wpływ tych czynników można zaobserwować w warstwach kory korkowej podobnie jak w przekroju pnia drzewa.


otwórz

Powietrze stanowi 90% objętości korka i około 50% jego masy, co sprawia, że jego ciężar właściwy zawiera się w przedziale od 190 do 250 kg/m3. Korek jest zatem materiałem pięciokrotnie lżejszym od wody, a ponieważ nie nasiąka wodą (przyjmuje tylko od 18 do 20% wody) jest materiałem praktycznie niezatapialnym. Ta jego właściwość była już znana przed tysiącami lat – jedno z najwcześniejszych zastosowań korka to materiał do wytwarzania boji do sieci rybackich. A i obecnie produkuje się jeszcze spławiki i koła ratunkowe z korka.


otwórz